Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Akty prawa

USTAW z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U.1997.88.553 z dnia 1997.08.02

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Dz.U.1997.89.555 z dnia 1997.08.04

 

USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2010.125.842 z dnia 2010.07.13

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Dz.U.2010.201.1334 z dnia 2010.10.29

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Dz.U.2011.81.448 z dnia 2011.04.18

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dz.U.2011.126.718 z dnia 2011.06.17

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". Dz.U.2011.209.1245 z dnia 2011.10.03

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dz.U.2015.1390 z dnia 2015.09.15

 

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2015.2082 z dnia 2015.12.09