Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2015

Sprawozdanie z Gminnego Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawych i Starszych w gminie Kowala na 2015 - (PDF 1241 KB)

 

Sprawozdanie z programu Aktywnosci Lokalnej w Gminie Kowala w roku 2015 - (PDF 4238 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2015 - (PDF 991 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Progrmau Profilaktyki i Rozwiązywania Probemów Alkoholowych na 2015 - (PDF 3754 KB)

 

Sprwozdanie z Gminnego Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala na 2015 - (PDF 1895 KB)

 

Sprawozdania za rok 2014

Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowala - (PDF 177 KB)

 

Sprawozdanie z Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Kowala - (PDF 275 KB)

 

Sprawozdanie z Gminnego Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala na 2014 roku  - (PDF 254 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2015  - (PDF 295 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kowala na 2014r.  - (PDF 272 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. - (PDF 315 KB)

 

Sprawozdanie z Gminnego Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Starszy w gminie Kowala na 2014r. - (PDF 237 KB)

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali za 2014 r. - (PDF 351 KB)

 

Sprawozdania za rok 2013

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Gminie Kowala za 2013r. - (PDF 343 KB)

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2013 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - (PDF 261KB)

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali za 2013r. - (PDF 359KB)

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowala na lata 2012 – 2014 za rok 2013 - (PDF 203KB)

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala za 2013 rok - (PDF 170KB)

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2013 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - (PDF 190KB)

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kowala na lata 2011-2013 za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - (PDF 170KB)

  

Sprawozdania za rok 2012

 

Sprawozdanie z działalności Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala za 2012 rok - (PDF 215KB)

 

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r. - (PDF 227KB)

 

Sprawozdanie z programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kowala na lata 2011-2013 za rok 2012 - (PDF 215KB)

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali za 2012 r. - (PDF 309 KB)

 

Ocena zasobów pomocy społecznej - (PDF 539 KB)

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowala na lata 2012 - 2014 - (PDF 91KB)

 

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2013” za 2012r. - (PDF 253KB)

 

 

Sprawozdania za rok 2011

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali - (PDF 397KB)

 

Sprawozdanie z programu Wolontariat - (PDF 105KB)

 

 

Sprawozdania za rok 2010

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali - (PDF 109 KB)

 

Sprawozdanie z realizacji programu "Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Kowala na lata 2010 – 2011” - (PDF 205KB)