Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Kampanie profilaktyczne w gminie Kowala

 

Gmina Kowala w 2024r. po raz kolejny przystąpiła do realizacji kampanii profilaktycznych. Jedną z nich jest kampania „Reaguj na przemoc!”. W ramach kampanii zakupiono materiały przygotowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki celem rozpowszechnienia ich wśród mieszkańców gminy.

  

Ze zgromadzonych statystyk wynika, że problem przemocy dotyka nie tylko dorosłych, ale i dzieci: 75 761 – to liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy domowej tylko na podstawie procedury „Niebieskie Karty” wypełnianej przez policję (bez danych z działalności innych podmiotów upoważnionych do zwalczania przemocy). W tym aż 11 129 dzieci! Niewiedza, strach i wstyd sprawiają, że przemoc ciągle traktowana jest jak prywatna sprawa.


Z tego powodu przyłączono się do realizacji najnowszej edycji kampanii. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy domowej i uwrażliwienie społeczeństwa na to zjawisko. W materiałach zakupionych w ramach kampanii umieszczono informacje na temat form wsparcia osób dotkniętych przemocą, instytucji, gdzie mogą uzyskać pomoc, odpowiedzialności osób stosujących przemoc, istotne informacje dla świadków.


Ponadto, zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Diagnozie Lokalnych Zasobów
i Problemów Społecznych za rok 2023, Gmina Kowala przystąpiła do realizacji kampanii profilaktycznej pn.: „Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”.
W ramach działania zakupiono materiały profilaktyczne dla dzieci, młodzieży
i rodziców, pomocne szkole w prowadzeniu działań edukacyjnych w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych i Internetu.


Cyberuzależnienie polega na niekontrolowanym korzystaniu z komputera, smatfona lub innych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu w sposób, który wyrządza szkody w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej czy ekonomicznej u osoby korzystającej z tych urządzeń. Obecnie trudno jest sobie wyobrazić życie bez dostępu do nowoczesnych technologii. Urządzenia te pomagają nam w komunikacji, ułatwiają dzieciom naukę, zapewniają rozrywkę oraz usprawniają załatwianie wielu codziennych spraw. Jednak mogą negatywnie wpływać na życie człowieka, a w szczególności dzieci i młodzieży. Konsekwencją mogą być problemy z nauką i koncentracją, mową, spadkiem aktywności ucznia w zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych oraz stosowanie różnych form przemocy. W niektórych przypadkach cyberuzależnienie może nawet prowadzić do depresji oraz prób samobójczych.

Cele kampanii:

  • krzewienie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialnych wzorców i zasad korzystania z urządzeń mobilnych i Internetu;
  • uświadamianie dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw związanych z cyberuzależnieniem;
  • zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom na narastający problem uzależnienia od sieci wśród dzieci i młodzieży;
  • podstawowa edukacja dorosłych dotycząca problemu cyberuzależnienia;
  • pomoc w budowaniu odpowiednich relacji z dzieckiem w zakresie korzystania z sieci i urządzeń mobilnych;
  • pomoc nauczycielom w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych dotyczących problemu cyberuzależnień oraz bezpiecznego korzystania z Internetu, przy wykorzystaniu kart pracy.

Kampanie są realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kowala na lata 2024-2026 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.