Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Interdyscyplinarny jest kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 105a, 26-624 Kowala.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Szczypior, z którym można się skontaktować w sprawach Pani/Pana ochrony danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych określonego w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta" (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz.1245).

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

VII. Prawa:

Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania

Podanie danych jest wymogiem prawnym wynikającym z ustaw wymienionych w pkt. III.