Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Realizacja projektu

logaplun

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)


Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027


Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), został przyjęty w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2022) 9063 z dnia 12 grudnia 2022 r. Niniejszy program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych.


Pomoc udzielana osobom najbardziej potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 obejmuje:

  • zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących,
  • działania towarzyszące prowadzone przez organizacje partnerskie, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najbardziej potrzebujących i wzmacnianie ich samodzielności m.in. poprzez dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, w szczególności wsparcia psychologicznego, stosownych informacji na temat usług publicznych lub porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym,
  • dodatkowe wsparcie osób najbardziej potrzebujących w postaci dystrybucji żywności pozyskiwanej przez organizacje partnerskie z darowizn.

 

Szczegółowe informacje na temat programu FEPŻ znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:


Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie