Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Kryteria kwalifikowalności

logaplun

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienie udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.


Podprogram 2023 FEPŻ

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1 823,60 zł,
  • w przypadku rodziny – 1 410,00 zł na jednego członka rodziny:

oraz u których występują przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność i inne).


Za kwalifikowanie do udziału w Programie odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.
Pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023r. do października 2024 r.


Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie tel. 48 330 87 83 wew. 23, a także na stronie Internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz www.fepz.gov.pl


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie