Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Aktualności

Ferie ze świetlicą „Szansa” 2022

szansa.jpgZapraszamy wychowanków świetlicy środowiskowej „Szansa” na ferie w dniach od 31.01.2022r. do 04.02.2022r. w godzinach 9.00 – 14.00.


W programie między innymi:

  • wspólne pieczenie babeczek
  • świetlicowe kino z popcornem i przekąskami
  • zajęcia plastyczno – techniczne
  • zimowe zabawy na świeżym powietrzu i lepienie bałwana
  • wyjazd do Hula-Parku w Radomiu
  • „Mam talent” – prezentacja swoich uzdolnień i pasji

Zastrzegamy, że plan ferii może ulec zmianie. 

Zapisy pod nr telefonu 48 330-87-54 do 28 stycznia 2022 r.

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 07-01-2022 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 2100 zł
  • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy

Spotkanie opłatkowe Klubu ,,Senior+”

senior-plus-logoJuż od 2010 roku w Klubie Seniora panuje wspaniała tradycja. Seniorzy spotykają się przed świętami Bożego Narodzenia na spotkaniu opłatkowym. W tym roku „Opłatek” odbył się 17 grudnia w Klubie ,,Senior+” obok Urzędu Gminy w Kowali - Stępocinie. Uczestniczyli w nim członkowie Klubu Seniora, Dariusz Bulski – Wójt Gminy Kowala, Anna Zaleszczyk-kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ewelina Strycharska – zastępca kierownika, Marta Derlatka - pracownik socjalny, a także koordynator Klubu ,,Senior+ ‘’– Janina Łapczyńska.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe Klubu ,,Senior+”

Zyczenia2021

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

program asystent

Gmina Kowala ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Czytaj więcej: PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

szansaPrzez miesiąc wychowankowie świetlicy „Szansa” przygotowywali ozdoby i stroiki świąteczne aby w dniu 13 grudnia zorganizować kiermasz bożonarodzeniowy w Urzędzie Gminy w Kowali – Stępocinie.

Czytaj więcej: KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

UWAGA - KOMUNIKAT

INFORMACJA
 
Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
nr 5/2021 z dnia 09 grudnia 2021
 
informujemy, że dzień 24 grudnia 2021r. (Wigilia)
jest dniem wolnym w GOPS
 

Pomoc żywnościowa – Podprogram 2021. ZAPRASZAMY!

pomoc operStowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Radomskim Bankiem Żywności przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnej transzy pomocy żywnościowej. Informujemy, że osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2021 proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu otrzymania "Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej".

Czytaj więcej: Pomoc żywnościowa – Podprogram 2021. ZAPRASZAMY!

Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

KAMPANIA-16-DNI-PRZECIW-PRZEMOCYW okresie od 25 listopada do 10 grudnia organizowana jest międzynarodowa kampania „16 Dni Bez Przemocy”. Kampania organizowana przez Women’s Global Leadership Institute jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Czytaj więcej: Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

HALLOWEEN

szansa27 października 2021 w naszej świetlicy „Szansa” odbyła się zabawa „halloweenowa”. Uczestnicy długo przygotowywali się tworząc własnoręcznie dekoracje. Szyliśmy nietoperze, dynie, pajączki, tkaliśmy pajęczyny. Dzieci robiły również duszki i wycinały kotki.

Czytaj więcej: HALLOWEEN

Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 19.10.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali - Stępocinie odbyło się szkolenie pod nazwą: „Przełamać Tabu --- analiza zjawiska przemocy seksualnej oraz analiza zachowań o podłożu samobójczym u dzieci i młodzieży”. Szkolenie poprowadził mgr Krzysztof Dróżdż – pedagog, profilaktyk, praktyk, terapeuta, specjalista profilaktyki i terapii uzależnień.

Czytaj więcej: Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" − edycja 2022 oraz Programu "Opieka wytchnieniowa" − edycja 2022

MRiPS logoProgram „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022 adresowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo traktowanym na równi do wymienionych oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czytaj więcej: Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty...

Prelekcja kuratora zawodowego

szansaW dniu 1.10.2021r. w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali – Stępocinie odbyła się prelekcja pod nazwą: „Rola kuratora zawodowego w postępowaniu karnym wykonawczym”. Prelekcję wygłosił Wojciech Potograbski – kurator zawodowy z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych.

Czytaj więcej: Prelekcja kuratora zawodowego

Wyjazd integracyjny w ramach działalności Klubu Senior+

senior-plus-logoSeniorzy chcąc zrobić coś dla swojego ciała i dla ducha wybrali się w podróż do trzech bardzo ważnych miejsc na mapie naszego kraju. W terminie 30.08-1.09.2021 odbyła się wycieczka do Poznania, Gniezna oraz Łagiewnik.  

Czytaj więcej: Wyjazd integracyjny w ramach działalności Klubu Senior+

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Gminie Kowala

komunikatW dniu 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy.
Z tego tytułu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 1 października 2021r. w godzinach od 10.00 do 12.30 dyżurować będą specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pracownicy socjalni, dzielnicowi, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, terapeuta uzależnień.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Gminie Kowala

Program - „Zadbaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu radomskiego"

komunikatOd września bieżącego roku do końca roku szkolnego 2021/2022 w Szkołach Podstawowych na terenie powiatu radomskiego realizowany będzie bezpłatny program finansowany ze środków unijnych pt. „Zadbaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu radomskiego”. 

Czytaj więcej: Program - „Zadbaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów...

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

Czytaj więcej: Stypendium szkolne

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Miesiac NSP

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby wypełnić obowiązek spisowy.

Czytaj więcej: Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Wakacje w Placówce Wsparcia Dziennego

szansa,,Wszystko co dobre, szybko się kończy’’ – tak też dobiegły końca tegoroczne wakacje w Placówce Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej z elementami Socjoterapii ,,Szansa’’ w Kowali. Zajęcia trwały od 9.08.2021 do 20.08.2021r. Głównym celem organizowania wakacji było zapewnienie dzieciom ciekawego, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Zapewniliśmy bogaty program który miał pobudzić i rozwijać aktywność fizyczną dzieci, doskonalić ich umiejętności i zainteresowania (taneczne, muzyczne, przyrodnicze).Był to czas wspólnych zabaw i integracji.

Czytaj więcej: Wakacje w Placówce Wsparcia Dziennego

Rekrutacja 2021/2022! Szansa zaprasza dzieci!

szansa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 23 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej z Elementami Socjoterapii „Szansa” w Kowali – Stępocinie.


Zapraszamy uczniów z terenu Gminy Kowala w wieku od 6 do 13 lat.

W celu zapisania dziecka do Świetlicy należy do dnia 10.09.2021r. złożyć wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie dziecka do Świetlicy oraz kartę zgłoszenia (druk w załączeniu).

Czytaj więcej: Rekrutacja 2021/2022! Szansa zaprasza dzieci!

Ogłoszenie - "Szansa"

szansaPlacówka Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej z elementami Socjoterapii ,,Szansa’’ w Kowali - Stępocinie informuje że od 09.08.2021 do 20.08.2021 w godz. 9-15 odbędą się wakacje z Szansą.

Czytaj więcej: Ogłoszenie - "Szansa"