Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Strategie i programy

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOWALA NA LATA 2021-2024

 

Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala na 2016r. - (PDF 2752 KB)

 

Preliminarz wydatków Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kowala w 2016r. - (PDF 333 KB)

 

Preliminarz wydatków do Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Kowala na 2016r. - (PDF 385 KB)

 

Gminny Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Gminie Kowala na 2016r. - (PDF 7220 KB)

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018 - (PDF 5238 KB)

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. - (PDF 7492 KB)

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kowala na lata 2015-2017 - (PDF 2380 KB)

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kowala na lata 2015-2017 - (PDF 5457KB)

 

Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala na 2015r. - (PDF 3265KB)

 

Program Aktywności Lokalnej dla gminy Kowala na lata 2015-2017 - (PDF 5601KB)

 

Program Współpracy Gminy Kowala z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015r. - (PDF 3707KB)

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. - (PDF 7840KB)

 

Gminny Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Gminie Kowala na 2015r. - (PDF 9934KB)

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r. - (PDF 313KB)

 

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. - (PDF 377KB)

 

Gminny Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Kowala na 2014 rok - (PDF 300KB)

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2015 - (PDF 485KB)

 

Program Wolontariatu 2013 - (PDF 201KB)

 

Program Wolontariatu 2012 - (PDF 50KB)

 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kowala na lata 2012 - 2014 - (PDF 527KB)

 

Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2013 - (PDF 501KB)

 

Harmonogram Programu 2012-2014 - (PDF 370KB)

 

PAL Kowala GOPS-2012 - (PDF 624KB)

 

Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu 2012 - (PDF 66KB)

 

Profilaktyka i Przeciwdzialanie Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie - (PDF 375KB)

 

Program Rozwoju i Promocji Wolontariatu 2011 - (PDF 140KB)

 

Program Przeciwdzialania Narkomanii 2011-2013 - (PDF 231KB)

 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowala na lata 2011-2014 - (PDF 2,6MB)

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 2011-2013 - (PDF 178KB)

 

PAL Kowala GOPS-2010-2011 - (PDF 457KB)

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych 2010 - (PDF 171KB)

 

Strategia 2008-2010_Kowali - (PDF 463KB)