Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Wyjazd kulturalno-edukacyjny do Muzeum w ramach projektu „Aktywna Rodzina Fundamentem życia społecznego i zawodowego”.

2 grudnia 2018r. uczestnicy projektu wraz z bliskimi osobami udali się do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. To był ostatni wyjazd w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym zorganizowany w trakcie realizacji projektu. Wszyscy obecni byli mile zaskoczeni bogatym wnętrzem Muzeum na które składają się wystawy stałe i czasowe.

Uczestnicy przyznali, że do tej pory nie interesowali się twórczością Jacka Malczewskiego (1854 – 1929). Przewodnik bardzo ciekawie i interesująco przedstawił historię artysty polskiego malarstwa. Zaprezentował i omówił najbardziej charakterystyczne dla twórczości artysty prace, do których należą: Zatruta studnia z chimerą, Autoportret z Muzą, Zatruta studnia z autoportretem. Ważne miejsce na wystawie zajmują również obrazy jego najbliższych: rodziców, sióstr – Bronisławy i Heleny, żony oraz dzieci – Julii i Rafała.

Szczególną uwagę zwiedzających przykuła kolekcja rodziny Pinno zawierająca około 700 przedmiotów stanowiących wyposażenie domu - obrazy, meble, lampy, porcelana, szkło, srebra, dokumenty, fotografie ocalałe po dwóch wojnach światowych i burzliwych losach, jakie rodzina przeżywała wraz z całym narodem.

Uczestnicy podziwiali eksponaty (głownie broń i rzemiosło) pochodzące z Dalekiego Wschodu – Japonii i Chin oraz z Afryki i Oceanii oraz ekspozycję przyrodniczą Ziemi Radomskiej. Obydwie ekspozycje zainteresowały młodszych uczestników grupy. Dzieci z chęcią słuchały przewodnika i bacznie obserwowały wystawę.

Wśród wystaw czasowych można było podziwiać m.in. wystawę „Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur w kulturze i sztuce”. Ekspozycja prezentuje dziecięcych bohaterów nowel i powieści, poznawanych już w szkole, od wczesnych lat szkoły podstawowej do liceum włącznie.

„Radomianie na drodze do niepodległości” to kolejna wystawa czasowa poświęcona 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na wystawie znajdują się głównie zbiory i eksponaty z Archiwum Państwowego w Radomiu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020