Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Komunikat

W powiecie radomskim został utworzony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, czynny codziennie od poniedziałku do soboty oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odpowiednio:

 • Powiat Radomski z Okręgowym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Radomiu przy ulicy Mireckiego 3/3 , dyżur pełniony codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach:
 1. Poniedziałek - 12:00 do 20:00
 2. Wtorek, Środa, czwartek i piątek – od 9:00 do 16:00
 3. Sobota – od 9:00 do 13:00;

 

 • Powiat Radomski z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Wolanowie przy ulicy Radomskiej 20, dyżur odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 19:00

 

Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. Ponadto funkcjonuje także, 24-godzinny dyżur telefoniczny pod numerem 530-851-852 do dyspozycji osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również w niedziele i święta.

 

W ramach projektu Stowarzyszenie będzie zupełnie nieodpłatnie świadczyć pomoc:

 

 1. dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio poprzez:
 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,
 • organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
 • organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz organizowanie i finansowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjantów programu,

 

 1. dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
 • zawodowe,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona
 • posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 • przekazywanie bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.