Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Aktualności

Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy

komunikatInformujemy, iż na portalu Praca.pl opublikowany został artykuł pt. „Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy” i z uwagi na to jak ważny jest to temat, zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z informacjami zawartymi w treści artykułu.

Czytaj więcej: Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy

Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne

logo Kampanii przemoc tło białeZgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej , której znowelizowane przepisy weszły w życie w czerwcu 2023 roku , przez przemoc domową definiuje się jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia, krzywdy moralne oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych.

Czytaj więcej: Przemoc domowa – zagadnienia definicyjne

Warsztaty „Mam Tę Moc!”

policjantW dniu 23.04.2024r. w świetlicy środowiskowej „Szansa” w Kowali-Stępocinie w godzinach 16.30-18.30 odbędą się warsztaty w ramach kampanii pod nazwą „Mam Tę Moc!”, na które serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy.Spotkanie będzie się składało z dwóch części: teoretycznej (wykład) i praktycznej (techniki samoobrony).

Czytaj więcej: Warsztaty „Mam Tę Moc!”

Zmiana kryterium dochodowego - FEPŻ 2021-2027 - Podprogram 2023

logafepzplue

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie, informuje, o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram  2023.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 t.j. ze zm.)

W związku ze zmianą wytycznych od 12 lutego 2024r pomoc żywnościowa przysługuje osobom i rodzinom, jeśli dochód ich nie przekracza 265% kryterium dochodowego tj.:

 • 2 056,40 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1 590,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie z dokumentami potwierdzającymi dochód.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Podprogramu można uzyskać po numerem telefonu: (48) 330 87 83 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie 

Program Fundusze  Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanyjest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Dodatek osłonowy

dodatek osłonowy2024

Kampanie profilaktyczne w gminie Kowala

Gmina Kowala w 2024r. po raz kolejny przystąpiła do realizacji kampanii profilaktycznych. Jedną z nich jest kampania „Reaguj na przemoc!”. W ramach kampanii zakupiono materiały przygotowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki celem rozpowszechnienia ich wśród mieszkańców gminy.

 

Ze zgromadzonych statystyk wynika, że problem przemocy dotyka nie tylko dorosłych, ale i dzieci: 75 761 – to liczba osób, wobec których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy domowej tylko na podstawie procedury „Niebieskie Karty” wypełnianej przez policję (bez danych z działalności innych podmiotów upoważnionych do zwalczania przemocy). W tym aż 11 129 dzieci! Niewiedza, strach i wstyd sprawiają, że przemoc ciągle traktowana jest jak prywatna sprawa.

Czytaj więcej: Kampanie profilaktyczne w gminie Kowala

Uwaga - Ogłoszenie o pracę

komunikatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie poszukuje chętnych do podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Czytaj więcej: Uwaga - Ogłoszenie o pracę

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

senior plus23 lutego każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Celem obchodów Dnia Walki z Depresją jest upowszechnienie wiedzy na temat tej choroby oraz innych zaburzeń z nią związanych, a także o konieczności jej diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia.

Depresja nazywana jest chorobą ciała i duszy, to choroba całego organizmu. Podobnie jak nadciśnienie, cukrzyca czy inna choroba przewlekła, może być diagnozowana i skutecznie leczona. Nieleczona często prowadzi do samobójstwa. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest jednym z największych wyzwań zdrowotnych na świecie.

 

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Aktywny senior-niezawodny senior

senior plusNa mocy porozumienia Klubu Senior+ oraz Stowarzyszenia KAS reprezentowanego przez prezes - Agnieszkę Sekulską, mieliśmy możliwość uczestniczyć w projekcie ”Aktywny senior-niezawodny senior”, który miał za zadanie zwiększenie aktywności Seniorów.


W ramach projektu odbyły się:

 1. Warsztaty „Bezpieczeństwo w Internecie”, obsługi nowych technologii.
 2. Warsztaty z zakresu: techniki zapamiętywania, ćwiczenia pamięci, wzrostu poczucia własnej wartości, asertywność, oswojenie ze zmianą np. przejściem na emeryturę, odejściem dzieci z domu.
 3. Spotkania z psychologiem.
 4. Spotkania prowadzone przez fizjoterapeutę.
 5. Wyjazd do teatru w Radomiu na sztukę „Ryzykowna Forsa".
 6. Wycieczka do Warszawy do muzeum POLIN.

Dziękujemy bardzo Pani Prezes Agnieszce Sekulskiej za zaproszenie do Projektu!!!

 

Dodatek osłonowy w 2024 roku

komunikat
Informujemy, że od stycznia 2024r. można składać wniosek o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024r.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy w 2024 roku

Zmiany godzin pracy

zmiany godz pracy

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

komunikatGmina Kowala ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w  rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 

Czytaj więcej: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

zyczenia2023

Andrzejkowy Dzień Seniora w naszym Klubie

senior plusOd czasu do czasu niektóre z naszych wieczorów niosą miano Tych wyjątkowych i niezapomnianych. 16 listopada 2023 roku odbyły się bowiem Ostatki połączone z Dniem Seniora i Dniem Radości.

Na wstępie wszystkim zgromadzonym życzono miłej zabawy, spędzonej w przyjaznej atmosferze. Złożono również Seniorom życzenia z okazji minionego Dnia Seniora (14 listopada). Dzień ten uczczono tortem oraz wyśpiewanym Sto Lat! Po części oficjalnej zaproszono gości do wzniesienie symbolicznego toastu - lampką szampana. W dalszej części na gości czekały dania gorące i pyszne przystawki. Śmiało możemy stwierdzić, że uroczystość należała do udanych, liczymy również na kolejną uroczystość, w takim samym lub nawet większym gronie!

Dziękuję uczestnikom za nieocenioną pomoc i wkład włożony w organizację przedsięwzięcia.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach Programu Wieloletniego ,, Senior+” na lata 2021-2025.

 

Ogłoszenie

ogloszenie-PCPR

Ogólnopolska kampania społeczna "Na Zdrowie"

na zdrowieInformujemy, iż od września trwa ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem "Na zdrowie". Kampania zainicjowana została przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, natomiast bezpośrednim realizatorem akcji jest Fundacja Poza Schematami.

Przekazy kampanii przygotowane są przez zespół ekspercki i skierowane do osób dorosłych, a poszczególne treści będą adresowane do wybranych odbiorców np. do rodziców, kobiet w ciąży, czy seniorów. Poszerzają one wiedzę o ryzykach związanych z używaniem alkoholu, jednak odmiennie niż większość kampanii tego typu, kładą nacisk głównie na korzyści związane z jego odstawieniem, przynajmniej na jakiś czas, a mniej na wywołane przezeń szkody i zagrożenia. Odzwierciedla to hasło kampanii "Każdy dzień na moją korzyść".

Szczegółowe informacje dotyczące akcji dostępne są w załącznikach do niniejszej informacji oraz na dedykowanej stronie internetowej kampanii.
https://kampanianazdrowie.pl/

O G Ł O S Z E N I E

logaplun

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w ramach Podprogramu 2023 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie w celu otrzymania skierowania do uczestnictwa po w/w pomoc.

Czytaj więcej: O G Ł O S Z E N I E

Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

384808451 306285898684506 7700565543305563931 nW dniu 6.10.2023r. w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali-Stępocinie odbyło się szkolenie w ramach projektu pod nazwą: „Nie mów nikomu co się dzieje w domu”. Szkolenie prowadziły prelegentki Radomskiego Stowarzyszenia Mosty z siedzibą w Radomiu: Pani Maria Dobosz oraz Pani Ewa Szymańska-Jarosz - mediatorki prowadzące szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych, gospodarczych, szkolenia z mediacji rówieśniczej.

Czytaj więcej: Szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Kowali 2023

stopprzemocyKażdego roku w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tego tytułu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marii Walewskiej 3, 26-624 Kowala - Stępocina w dniu 31 października 2023r. w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżurować będą specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: pracownicy socjalni, dzielnicowi, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, terapeuta uzależnień.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Kowali 2023

Wakacje z SZANSĄ 2023

szansa.jpgTurnus wakacyjny w Placówce Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii „Szansa” trwający od 31.07.2023r. do 11.08.2023r. rozpoczął się od realizacji projektu grantowego „SZANSA na aktywność - aktywna SZANSA”. Inicjatywę tą udało się zrealizować dzięki pozyskanym funduszom z Fundacji PFR, a konkretnie z Programu Wakacyjna AktywAKCJA.

   PFR Fundacja logo Wakacyjna Aktywacja 2021 1PFR Fundacja logo RGB male

Czytaj więcej: Wakacje z SZANSĄ 2023

Fundusz Alimentacyjny - zmiana kryterium dochodowego

komunikatGminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zmienia się kwota kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, który rozpoczyna się od dnia 01.10.2023 r. Nowe kryterium wynosi 1 209,00 zł na osobę.
Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:
- od 1 lipca w formie elektronicznej
- od 1 sierpnia w formie papierowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS w Kowali-Stępocinie telefonicznie pod numerem 48 617-72-27