Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Rozpoczęcie XIX edycji programu „Stypendia Pomostowe 2020/2021”

 

Informujemy, że rozpoczęła się XIX edycja Programu Stypendia Pomostowe 2020/2021 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

"Stypendia pomostowe" to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość. Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021, dostępnym na stronie Organizatora www.stypendia-pomostowe.pl 

 

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2020 roku i spełnią łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych(dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
  • są obywatelami Polski lub posiadają Kartę Polaka
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lata
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl )
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl od 12 sierpnia do 14 września 2020r., do godziny 16:00.

Wypełnione dokumenty należy przesłać do dnia 24 września 2020r. na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa