Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

"DOBRY START" 300 dla ucznia

 

Informujemy mieszkańców Gminy Kowala, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry Start (300+) można składać:

 

- od 01.07.2020r do 30 listopada 2020r. w przypadku wniosków składanych elektronicznie przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

 

- od 01 sierpnia do 30 listopada 2020r. w przypadku wniosków składanych w tradycyjnej papierowej formie.

 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Nie obejmuje także studentów.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali. Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka, w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać w siedzibie GOPS -u w Kowali (budynek Urzędu Gminy w Kowali pokój 6 ) lub pod linkiem

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start