Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Wyjazd kulturalno-edukacyjny do Muzeum

 

20 lipca Uczestnicy Projektu pn. „Skuteczna integracja i aktywizacja” wraz z otoczeniem w ramach działań integracji środowiskowej i aktywizacji społecznej wybrali się do Muzeum Powstania Warszawskiego.


Muzeum mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79. Główne wejście do muzeum znajduje się od strony ul. Przyokopowej.


Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego i obejmuje działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Znajduje się w niej ponad 30 000 eksponatów, które w połączeniu z nowoczesnymi technikami audiowizualnymi potrafią dotrzeć do każdego słuchacza, w szczególności młodego pokolenia przekazując historię i wartości patriotyczne.


Po zwiedzeniu ekspozycji grupa wraz z przewodnikiem udała się na spacer po Starym Mieście. Terasa obejmowała prawdziwe symbole Warszawy - Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta, Archikatedrę św. Jana, najważniejsze warszawski pomniki – monument Małego Powstańca i rzeźbę Warszawskiej Syrenki, a także Rynek Starego Miasta, malownicze uliczki, mury miejskie oraz Barbakan - element obronny murów obronnych Starego Miasta.


Intensywny w zwiedzanie wyjazd zakończono godzinnym rejsem po Wiśle. Podczas rejsu wycieczkowego pasażerowie podziwiali z perspektywy rzeki obiekty takie jak: warszawskie mosty, wejście portu Czerniakowskiego, dzikie plaże nad Wisłą, Stadion Narodowy, warszawską „Syrenkę”, Centrum Nauki Kopernik, przepiękną panoramę Powiśla i Starego Miasta.


Wyjazd zorganizowano w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.