Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Zajęcia integracyjne z SZANSĄ

W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r. w Placówce Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej Szansa w Kowali odbywają się Wakacje z Szansą dla dzieci uczestników projektu pt. „Skuteczna integracja i Aktywizacja”.

W ramach prowadzonych zajęć dzieci zapoznają się z tajnikami pierwszej pomocy przedmedycznej, poznają technikę decoupage-kreatywne wykorzystanie rzeczy codziennego użytku. Odbędą się pogadanki nt. zdrowego stylu życia, niepełnosprawności i tolerancji. Nie zabraknie także wycieczek do kina i Trictoramy oraz dalszych wojaży, których celem będzie Jaskinia Raj, zamek w Chęcinach, Bałtów oraz Muzeum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zwieńczeniem Wakacji z Szansą będzie ognisko i pamiątkowe dyplomy dla uczestników.

 

 

Projekt „Skuteczna integracja i aktywizacja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

 

 

 

logo długie kolorowe EFS