Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Zajęcia dla dzieci z Szansą


7 sierpnia 2020 r. w Placówce Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej Szansa w Kowali zakończyły się zajęcia integracyjne Wakacje z Szansą dla dzieci uczestników projektu pt. „Skuteczna integracja i aktywizacja”.

 

Zajęcia odbywały się stacjonarnie w placówce oraz na wyjazdach tj. w Chęcinach, Bałtowie, Trictoramie oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Każdy dzień zajęć obfitował w atrakcje, a dzieci doskonaliły umiejętności i uczyły się nowych rzeczy, m.in. udzielanie I pomocy przedmedycznej, tolerancja i niedyskryminacja, zdrowy styl życia, animacje i zabawy na świeżym powietrzu, bezpieczne korzystanie z internetu, historie zamków i rycerzy, zajęcia archeologiczne itp. Ostatni dzień dzieci spędziły na wspólnym grillowaniu oraz podsumowaniu spotkań. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy upominek i dyplom.


Projekt „Skuteczna integracja i aktywizacja” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.