Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Kowali

 

W dniu 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy.
Z tego tytułu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali w godzinach od 7.00 do 15.00 dyżurować będą specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Organizowany przez Ośrodek „Dzień bez przemocy” adresowany jest nie tylko do osób dotkniętych przemocą, ale również do jej świadków. Często osoby wiedzące, że w ich najbliższym sąsiedztwie mieszka ktoś, kto jest ofiarą fizycznego lub psychicznego znęcania się, czują się bezradne i nie wiedzą, w jaki sposób mogą mu pomóc. Spotkanie ze specjalistami będzie stanowiło okazję do zgłoszenia problemu. Należy pamiętać, że najgorsze, co można zrobić, to pozostać biernym i obojętnym na krzywdę innych.


Osoby dotknięte przemocą w rodzinie uzyskają informacje na temat procedury „Niebieskiej Karty”, instytucjach niosących pomoc, formach wsparcia, w tym formach wsparcia dla dzieci.


Dyżury:

  • Pracownicy socjalni – godz. 7.00 – 15.00
  • Pedagog – godz. 8.00 - 9.00
  • Dzielnicowy Tomasz Kloch – godz. 9.00 – 11.00
  • Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – godz. 9.00 – 11.00
  • Kurator z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych – godz. 11.00 – 12.00
  • Kurator z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich – godz. 11.00 – 12.00
  • Dzielnicowy Sylwester Kruk – godz. 11.00 – 13.00
  • Terapeuta uzależnień – godz. 9.00 – 11.00
  • Zadanie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021.