Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Śladami historii – wyjazd do Muzeum

29 września 2020r. uczestnicy Projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja” wybrali się wycieczkę ścieżkami historii do Lublina – Muzeum na Majdanku. Na terenie byłego obozu koncentracyjnego znajduje się 70 obiektów historycznych z lat 1941–1944 m.in.: baraki, wieże, wartownie, stare krematorium, magazyny, łaźnia i komory gazowe.

Przewodnik poprowadził grupę poprzez Pomnik-Bramę, następnie wzdłuż granicy obozu więźniarskiego i kończył przy Mauzoleum - kopcem z prochami ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego. Uczestnicy zwiedzili:

  • Wystawę „Majdanek. Przeszłość i teraźniejszość" – zdjęcia archiwalne z terenu obozu wykonane w czasie okupacji oraz zdjęcia współczesne tych samych miejsc,
  • Wystawę „Lublin w czasie okupacji niemieckiej" – informacje o okupowanym mieście zilustrowane historycznymi fotografiami wielkoformatowymi oraz zdjęciami współczesnymi tych samych lokalizacji,
  • Wystawa historyczna „Więźniowie Majdanka” przywołuje pamięć o więźniach obozu – ofiarach nazistowskiej polityki prześladowań i eksterminacji. Ich indywidualne losy składają się na dzieje KL Lublin. Na ekspozycji, oprócz wielu nigdy dotąd niepokazywanych oryginalnych eksponatów i dokumentów, znalazły się audiowizualne relacje więźniów oraz nowoczesne aplikacje multimedialne poświęcone historii obozu,
  • Ekspozycja „Warunki bytowe” odtwarzająca wygląd wnętrz baraków więźniarskich z czasu funkcjonowania obozu.

Kolejnym punktem zwiedzania Lublina był spacer po Starym Mieście z przewodnikiem, który bogato przedstawił historyczne miejsca i przybliżył historię miasta oraz poprowadził grupę do Regionalnego Muzeum Cebularza. W  Muzeum Cebularza odbył się interaktywny pokaz z udziałem legendarnej Esterki oraz piekarza Franka podczas którego przedstawiono genezę powstania regionalnego cebularza. W czasie pokazu uczestnicy na chwilę mogli stać się piekarzem przyczyniając się do powstania aromatycznych cebularzy.

 

Wyjazd kulturalno-edukacyjno-społeczny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

logo długie kolorowe EFS