Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Startujemy z nowym POPŻ Podprogram 2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców gminy Kowala przekazywana jest za pośrednictwem Organizacji Partnerskiej Lokalnej - Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Kowala oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali we współpracy z Radomskim Bankiem Żywności.

 

Aby otrzymać wsparcie w ramach programu, należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Po spełnieniu wskazanych kryteriów możliwe będzie korzystanie z pomocy w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 42,27 kg na osobę, na którą składają się artykuły warzywne i owocowe, produkty skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier, tłuszcze i dania gotowe.

 

Przewidywany okres dystrybucji: luty 2021 – wrzesień 2021. O terminach i harmonogramie odbioru paczek żywnościowych będziemy informowali na bieżąco.

 

Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Jego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z GOPS w Kowali do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Dzialania te realizowane są w formie bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dla osób zakwalifikowanych do projektu, które dotyczą min.: przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności. Uczestnicy Programu wezmą także udział w innych działaniach o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mających na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

 

 logo popż