Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Projekt ,,INWESTYCJA w LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ’’

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Poszukuje osób do projektu ,,INWESTYCJA w LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ’’

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku 18 lat i więcej,
 • zamieszkujące województwo mazowieckie,
 • osoby bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • osoby wykluczone zawodowo zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym,
 • niekorzystającym (obecnie i w przeszłości) ze wsparcia w projektach pozakonkursowych,

 

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla ok. 8% UP,
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, jobcoach, psycholog, prawnik, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcznego stażu zawodowego,
 • bezpłatne badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu,
 • catering na zajęciach grupowych i szkoleniach,

 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji 4 godziny/UP
 • grupowe Treningi Kompetencji Społecznych, 24 godziny/UP
 • innowacyjny indywidualny jobcoaching, 8 godzin/Uczestnika projektu
 • indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie dla 37 UP, 3 godziny/UP
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne 4 godziny/UP
 • wsparcie w postaci szkoleń zawodowych 100 h/UP
 • staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne w wysokości 1033,70 zł)

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Osoba do kontaktu:

Ewelina Strycharska

Tel : 48 330 87 83 wew. 23