Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Program - „Zadbaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu radomskiego"

Od września bieżącego roku do końca roku szkolnego 2021/2022 w Szkołach Podstawowych na terenie powiatu radomskiego realizowany będzie bezpłatny program finansowany ze środków unijnych pt. „Zadbaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu radomskiego”. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa na terenie powiatu radomskiego wśród 70 uczniów uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych. O zakwalifikowaniu do programu zadecyduje wynik lekarskiego badania kwalifikacyjnego. Stworzona zostanie również lista rezerwowa dla 20 uczestników projektu. 

 

Program projektu obejmuje ćwiczenia ruchowe, dwie godziny w tygodniu w małych, kilkuosobowych grupach, które będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły biorącej udział w projekcie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w projekcie w pierwszej kolejności kwalifikacje do projektu będziemy prowadzili w szkołach które zgłoszą się jako pierwsze. Termin rozpoczęcia badań kwalifikacyjnych do projektu to 15 września 2021 roku.

 

W ramach realizacji programu przewidziana została organizacja spotkań szkoleniowych oraz warsztatów dla personelu medycznego (pielęgniarki/higienistki szkolne), rodziców i dzieci. Rozpoczęcie szkoleń planowane jest na listopad 2021 roku.           

 

Warunki konieczne do spełnienia w celu przystąpienia do programu:

  • Przystąpienie dziecka do badań kwalifikacyjnych po okazaniu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego świadomej zgody na udział w projekcie,
  • Zgłoszenie do projektu w jak najszybszym terminie (decyduje kolejność zgłoszeń),
  • Nie korzystanie w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tj. leczenia chorób kręgosłupa w ramach NFZ)
  • Brak możliwości udziału (obecnie lub w przeszłości) w analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. U innego beneficjenta realizującego projekt w ramach programu pt.: „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.

 

W razie zainteresowania uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:

 

Marta Żmijewska

Telefon: +48 533 338 430

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!