Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Prelekcja kuratora zawodowego

 

W dniu 1.10.2021r. w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali – Stępocinie odbyła się prelekcja pod nazwą: „Rola kuratora zawodowego w postępowaniu karnym wykonawczym”. Prelekcję wygłosił Wojciech Potograbski – kurator zawodowy z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych.


Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się na jakiej podstawie kurator zawodowy obejmuje dozór nad skazanymi, jaka jest jego rola w procesie socjalizacji. Ponadto pozyskali wiedzę jakie kurator ma uprawnienia, w jaki sposób realizuje dozór, czego może wymagać od osób objętych dozorem. Prowadzący omówił rodzaje kar nakładanych przez sąd na osoby skazane, w szczególności skazane za znęcanie nad rodziną. Podkreślił także rolę współpracy wszystkich służb i instytucji pracujących z rodziną jako ważny element procesu resocjalizacji. Prelekcja został wzbogacona o przykłady z własnego doświadczenia zawodowego. 


W prelekcji wzięli udział pracownicy socjalni, asystent rodziny, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzielnicowy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.


Zadanie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021.