Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" − edycja 2022 oraz Programu "Opieka wytchnieniowa" − edycja 2022

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022 adresowany jest do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo traktowanym na równi do wymienionych oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej, codziennej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, poprzez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Terminy składania wniosków o dofinansowanie do powyższych programów przez samorządy gminne lub powiatowe upływa 22 października 2021r.


Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022