Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Kampania "Reaguj na przemoc!"

 

Gmina Kowala w 2022r. po raz kolejny przystąpiła do kampanii „Reaguj na przemoc!”. W ramach kampanii zakupiono materiały przygotowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki celem rozpowszechnienia ich wśród mieszkańców gminy.

Podczas epidemii COVID-19 na całym świecie znacząco wzrósł poziom przemocy domowej. Nadmierne emocje, lęk przed niepewnym jutrem, utratą pracy, bankructwem firmy, chorobą bliskich – to wszystko powoduje frustrację, która wyzwala agresję. Ostatnie miesiące były trudne zarówno dla osób doznających przemocy, jak i tych odpowiedzialnych za niesienie wsparcia.

 

Co czwarta osoba w Polsce przyznaje, że doświadczyła przemocy ze strony najbliższych. Do przemocy najczęściej dochodzi w tzw. normalnych rodzinach, niewyróżniających się negatywnie sytuacją materialną ani pozycją społeczną. Zdecydowana większość, bo aż 3/4 ofiar przemocy fizycznej cierpi w milczeniu – nie korzysta z żadnych dostępnych form pomocy. Tylko 18,1% informuje policję, 2,2% konsultuje się z prawnikiem, a zaledwie 1,8% kontaktuje się ze specjalistami za pośrednictwem telefonu zaufania. Ofiary i świadkowie nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia (raport z ogólnopolskich badań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

 

Przed nami czas, w którym należy powrócić do intensywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. Z tego powodu przyłączono się do realizacji najnowszej edycji kampanii. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uwrażliwienie społeczeństwa na to zjawisko. W materiałach zakupionych w ramach kampanii umieszczono informacje na temat form wsparcia osób dotkniętych przemocą, odpowiedzialności osób stosujących przemoc, istotne informacje dla świadków.

 

Kampania jest realizowana w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024.