Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Stypendium szkolne


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.


Kto może złożyć wniosek?

  • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły,

Rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia oraz pełnoletni uczeń do wniosku o przyznanie stypendium zobowiązani są dołączyć informacje o wszystkich dochodach uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Gdy wniosek składa dyrektor szkoły, nie musi on podawać danych uzasadniających przyznanie świadczenia.


! WAŻNE - świadczeń wychowawczych (Program „500+”) nie wlicza się do dochodów rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Druki wniosków, oświadczeń i zaświadczeń dotyczących zasiłków i stypendiów szkolnych dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Marii Walewskiej 3 (budynek Posterunku Policji w Kowali-Stępocinie), lub można pobrać z poniższego linku:

 

           >> Wniosek o stypendium szkolne do pobrania <<

 

             >> Wniosek o zasiłek szkolny do pobrania <<

 

Wnioski można składać od 1 września do 15 września 2022r. od poniedziałku w godz. od 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Marii Walewskiej 3, 26-624 Kowala-Stępocina (budynek Posterunku Policji).