Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Gminna Konferencja profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

W dniu 14 listopada odbyła się Gminna Konferencja profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Konferencja organizowana została pod patronatem Wójta Gminy Kowala dla przedstawicieli instytucji współpracujących podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024 jak również mieszkańców Gminy Kowala.

 

Tematyka konferencji objęła zagadnienia związane z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a poprowadzili ją doświadczeni specjaliści w tej dziedzinie. Spotkaniu przewodził dr Marek Mudant specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji w stopniu nadkomisarza, od ponad 20 lat pracujący z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, jak również osobami stosującymi przemoc.

 

Jako pierwszy wystąpił dr Marcin Bednarczyk – doktor nauk społecznych, specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej, seksuolog, specjalista opiniowania sądowo-psychologicznego, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Radomiu. Przybliżył gościom tematykę związaną z przemocą seksualną wobec dzieci.

 

Następnie dr Marek Mudant poprowadził wykład dotyczący tzw. „ustawy antyprzemocowej” i roli, jaką odgrywają służby działające na szczeblu lokalnym w systemie przeciwdziałania przemocy.


Podczas przerwy kawowej uczestnicy mieli okazję podziwiać występ Seniorów z Klubu Senior+ Kowala, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne.

 

Pani Mirosława Grzeszczyk, terapeuta, od kilkunastu lat pracująca z osobami uzależnionymi od narkotyków w pododdziale terapii uzależnień od środków psychoaktywnych w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu wygłosiła prelekcję pod nazwą: „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 


Podczas konferencji poruszono temat psychologicznych aspektów starości – profilaktyki zdrowego starzenia się. Wykład poprowadziła Pani Kamila Mazur psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”.

 

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. O działalności Punktu opowiedział wieloletni terapeuta uzależnień, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Radomiu mgr Jacek Kosiec. Wspólnie ze terapeutą wystąpił członek grupy AA, który wskazał, jak ważną rolę w drodze do trzeźwości odgrywa współpraca ze specjalistami, zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych członków rodziny.