Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Refundacja podatku VAT - Dodatek Gazowy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie informuje o możliwości składania wniosków o nowe świadczenie – dodatek gazowy ( refundacja podatku VAT ). W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687). Głównym celem ustawy jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

Zwrot kwoty zapłaconego VAT-u doliczonego do rachunku za gaz przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego paliwem gazowym. Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023.
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:
  - dla gospodarstwa jednoosobowego - 2100 zł miesięcznie
  - w gospodarstwie domowym wieloosobowym - 1500 zł na osobę miesięcznie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku,
 • 2022 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

 1. Faktura Vat ( dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 2. Dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Wnioski o refundację Vat można składać:

 • Do dnia 29 lutego 2024r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • Po dniu 29 lutego 2024r.- w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

Wniosek o wypłatę dodatku gazowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku gazowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy GOPS (poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00) pod numerem 48 330-87-83.


Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.


Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT przesłana będzie na wskazaną przez wnioskodawcę pocztę elektroniczną – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ROKU


KLAUZULA RODO - REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ROKU


ZAŁĄCZNIK DO PORADNIKA - ULOTKA DLA WNIOSKODAWCY