Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

„Akcja Czyścioch” w Kosowie

 

Dnia 22 Kwietnia 2023 roku obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji w miejscowości Kosów po raz kolejny odbyła się zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Kosowianki, ,,Akcja Czyścioch". Do udziału chętnie zgłosiły się całe rodziny zamieszkujące nie tylko teren Kosowa, ale i całej gminy Kowala. Akcję wsparły dzieci z Publicznego Przedszkola im. J. Tuwima, dzieci uczęszczające do Placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej z elementami ,,Szansa" w Kowali-Stępocinie, dzieci i młodzież że szkół: PSP im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, PSP im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii, Harcerki i Harcerze oraz strażacy z OSP Kosów.

 

Łącznie 56 gotowych do pracy dzieci i młodzieży rozpoczęło akcję o godzinie 10.00. Zgromadzone osoby podzielono na 5 grup z dorosłymi opiekunami. Obszar sprzątania był odpowiednio dostosowany do wieku i możliwości uczestników, w ten sposób, aby zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa dzieciom. Młodzież sprzątająca tereny lasów połączonych z drogą powiatową została wyposażona w kamizelki odblaskowe. Każda grupa otrzymała komplet worków przeznaczonych do segregacji śmieci oraz rękawiczki ochronne. „Akcja Czyścioch" trwała dwie godziny, przez ten czas udało się zlikwidować 4 dzikie wysypiska śmieci i posprzątać teren oraz okoliczny las, jak również tereny z rzek przepływających przez miejscowość. Troskliwi rodzice uprzątnęli teren miejscowego placu zabaw, a Strażacy Ochotnicy obiecali mycie sprzętu do zabaw. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Wszystkie śmieci zostały posegregowane i przewiezione przez zaangażowanego w akcję Tatę do PSZOK w Kosowie.

 

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę za włożony trud. Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe sponsorowane przez Urząd Gminy w Kowali-Stępocinie, Starostwo Powiatowe w Radomiu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Po wręczeniu nagród i brawach dla uczestników rozpoczęła się część biesiadna ze smacznym i zdrowym poczęstunkiem, połączona z zabawą zorganizowaną dzięki GOPS Kowala-Stępocina i nasze wspaniałe i niezawodne KGW „Kosowianki”. Zakończenie zabawy nastąpiło o godz. 14.30.

 

Działania prowadzone w ramach Dnia Ziemi mają na celu promowanie ekologicznych postaw społeczeństwa, dbanie o naszą planetę i życie zgodnie z naturą, uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem różnych technologii i przemysłu oraz emisji dwutlenku węgla i degradacji środowiska naturalnego.

 

Spotkania w środowisku promują zdrowy styl życia, zachęcają rodziny do wspólnego spędzania czasu i integracji środowiska lokalnego.


Działania wpisują się realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023r.