Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Szkolenie w zakresie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

W dniu 27.04.2023r. w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali - Stępocinie odbyło się szkolenie pod nazwą: „Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego”. Szkolenie poprowadził Pan Marek Mudant – certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, od kiedy zostaną wprowadzone i na czym będą polegały zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzący wyjaśnił definicje: przemocy domowej, członka rodziny w świetle nowych przepisów, przedstawił zadania i obowiązki przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, a także zadania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia Gminnych/Miejskich/Powiatowych Programów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat nowych narzędzi prawnych będących w dyspozycji członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Ponadto szczegółowo omówiono zasady zapewnienia dziecku ochrony przed dalszym krzywdzeniem.

 

W szkoleniu wzięli udział członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, w tym przedstawiciele Policji, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, asystenci rodzin, przedstawiciele służby zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zadanie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024.