Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWALI-STĘPOCINIE PRZYPOMINA O ZŁOŻENIU WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

 

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2023r.

DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE są w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6 i 7 w budynku Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie

 

Wnioski oraz załączniki do niego mogą być również składane drogą elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl

 

Warunkiem nabycia prawa do świadczeń rodzinnych jest spełnienie kryterium dochodowego tj. 674,00 zł na osobę lub 764,00 zł na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz złożenie wniosku i dołączenie odpowiednich dokumentów.

 

W okresie zasiłkowym 2023/2024 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2022, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2023r. do dnia złożenia wniosku.

 

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.


W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do otrzymania świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

 

Na każdym wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który będą przelewane przyznane świadczenia.

 

Wniosek na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca danego roku. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń za miesiące październik-grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia. W sytuacji, gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 6 i 7

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie mrpips.gov.pl