Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy w Kowali 2023

 

Każdego roku w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tego tytułu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marii Walewskiej 3, 26-624 Kowala - Stępocina w dniu 31 października 2023r. w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżurować będą specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: pracownicy socjalni, dzielnicowi, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi, terapeuta uzależnień.

 

Organizowany przez Ośrodek „Dzień Bez Przemocy” adresowany jest do osób doznających przemocy i do osób będących jej świadkami. Często osoby wiedzące, że w ich najbliższym sąsiedztwie mieszka ktoś, kto jest ofiarą fizycznego lub psychicznego znęcania się, czują się bezradne i nie wiedzą, w jaki sposób mogą mu pomóc. Spotkanie ze specjalistami może stać się okazją do zgłoszenia problemu. Należy pamiętać, że najgorsze, co można zrobić, to pozostać biernym i obojętnym na krzywdę innych.

 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie uzyskają informacje na temat procedury „Niebieskie Karty”, instytucjach niosących pomoc, formach wsparcia, w tym formach wsparcia dla dzieci.
Zadanie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024.