Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

O G Ł O S Z E N I E

 

logaplun

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w ramach Podprogramu 2023 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie w celu otrzymania skierowania do uczestnictwa po w/w pomoc.

 

Uprawnionymi do otrzymania pomocy żywnościowej są rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 1 410,00 zł. netto na osobę w rodzinie oraz osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1 823,60 zł. netto oraz u których występują przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność i inne). Zgłaszający powinni przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.

 

Skierowania będą wydawane do 31.12.2023r.

 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Podprogramu można uzyskać po numerem telefonu:
• (48) 330 87 83

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023