Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Gmina Kowala wspiera integrację międzypokoleniową

Gmina Kowala została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 tys. zaplanowano działania integracyjne dla osób starszych, dzieci i młodzieży – działania międzypokoleniowe:
 
  •  Warsztaty edukacyjne dla seniorów m.in. dotyczące depresji z powodu wykluczenia społecznego, uzależnień, przemocy domowej, profilaktyki zdrowia;
  • Warsztaty relaksacyjne dla seniorów: joga, muzykoterapia, joga śmiechu, treningi nordic walking;
  • Warsztaty integracyjne międzypokoleniowe dla dzieci: kulinarne i animacyjne, folklorystyczne;
  • Animacje międzypokoleniowe z dziećmi w środowisku. 
 
Na potrzeby realizacji projektu zostaną zakupione:
  • maszyna do popcornu,
  • maszyna do waty cukrowej,
  • wytwornica do baniek mydlanych,
  • chodząca, żywa maskotka,
  • duża jenga, duże klocki, minigolf, duży chińczyk.
Dzięki uzyskanym środkom nasz Ośrodek Wnioskodawca nie tylko zapewni wsparcie dla seniorów i dzieci, ale również zapewni infrastrukturę na kolejne organizowane w przyszłości wydarzenia skupiające lokalną społeczność w różnych sołectwach, placówkach oświatowych, remizach OSP, parafiach i miejscach na terenie gminy, gdzie realizowane są działanie środowiskowe skierowane do mieszkańców.
Realizacja projektu rozpocznie się w maju, by już niebawem dzieci  wraz z rodzinami mogły bawić się w strefie animacji zorganizowanej dzięki przyznanemu dofinansowaniu podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka
Realizatorem grantu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie.
„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturą. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacja życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych: 
 
 
Baner na strone 29.04.2024