Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Konferencja "Rodzina bliżej siebie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali tworzy oraz koordynuje zadania w systemie wsparcia rodziny.
Wartość rodziny jest wartością bezcenną. Pozytywne wpływy wychowania w rodzinie są związane przede wszystkim z realizowanymi w rodzinie wartościami, wzajemną więzią uczuciową, pełnionymi w rodzinie rolami oraz wzorcami wzajemnego komunikowania się. Dobrej rodziny w procesie wychowania i wzrastania dzieci i młodzieży nie jest wstanie zastąpić nikt, dlatego polityka państwa oraz wszelkie działania instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych powinny być nakierowane na pomoc udzielaną rodzinie i w rodzinie. Są, bowiem sytuacje, gdy rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami: nie może, nie potrafi bądź nie chce i tu zachodzi konieczność udzielenia rodzinie pomocy, wsparcia zewnętrznego lub interwencji. Sytuacje takie, które budzą troskę służb społecznych, są przyczyną i uzasadnieniem tworzenia systemów wsparcia rodziny.
Rodzina będąca najlepszym środowiskiem wychowawczym, najdłużej i najsilniej oddziałuje na dziecko, bo od urodzenia dziecka. Najsilniej, ponieważ oddziaływania rodzicielskie wynikają najczęściej z miłości macierzyńskiej i ojcowskiej, z więzów krwi, jakie łączą rodziców z dziećmi. Stąd też rodzina ma ogromny wpływ na kształtowanie się cech psychicznych i zachowania dziecka. Jest, szczególnym środowiskiem, nieporównywalnym z innymi środowiskami życia, pracy czy zabawy dziecka. Pisał o tym pięknie Jan Paweł II w Karcie praw rodziny Stolicy Apostolskiej, podstawowym dokumencie dotyczącym rodziny: Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowywania potomstwa i dlatego musza być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców (…). Rodzina jest, więc, instytucją wychowawczą nie do zastąpienia! Posiadając tę świadomość samorząd gminy Kowala prowadzi systemowe działania mające na celu wspieranie rodzin mieszkających na tym terenie w wielu obszarach. Jednym z nich jest stała profilaktyka zachowań niepożądanych, między innymi poprzez edukację wszelkich środowisk i instytucji znajdujących się na terenie gminy zarówno w zakresie podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo wychowaniem dzieci jak też samych rodziców i całych rodzin. Konferencja skierowana jest do pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, nauczycieli, rodziców i wszystkich osób zainteresowanych tym tematem.

 

LOGO UNIJNE

 

mały PLAKAT RODZINA BLIZEJ SIEBIE

 

Karta zgłoszenia - pobierz

 

"Międzynarodowy Dzień Rodzin"

15.05.2014

www.prezydent.pl


prezydent

 

 
21/11/2013 Warka Prezydent RP Bronislaw Komorowski podczas wizyty na poludniowym Mazowszu Fot. Piotr Molecki/KPRP UWAGA!!!! Zdjecia pochodzace z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP moga byc wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materialów, dotyczacych dzialan Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralnosc zdjecia - w tym kadrowanie czy obróbka graficzna - jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjec pochodzacych z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materialach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjecia nie moze naruszac dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta RP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujacy zdjecia zobowiazuje sie do podpisania ich autora oraz zródla ich pochodzenia. Piotr Molecki
 
przed panem prezydentem 6 20131127 1484450127
Fot. Piotr Molecki/KPRP
 
przed panem prezydentem 4 20131127 1589768722
 
Fot. Piotr Molecki/KPRP
 
 
Wirtualny spacer po gminie Kowala
 
Zapraszamy na wirtualny spacer po gminie Kowala. Prezentacja obejmuje m.in. zabytkowe kościoły w Kowali i Bardzicach, placówki oświatowe, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, miejsca wypoczynku oraz inne obiekty zbudowane lub zmodernizowane w ostatnich latach przez gminny samorząd.
 
 
 
 
LOGO CAŁE