Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Maj - miesiącem zmian

W trzecim tygodniu maja miała miejsce wspaniała uroczystość, choć o symbolicznym charakterze. Nastąpiło bowiem otwarcie ,,domku”, który ma być miejscem spotkań mieszkańców naszej gminy, a w szczególności seniorów, Centrum Wolontariatu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki władzom gminy otrzymaliśmy możliwość adaptacji pomieszczeń w których będziemy mogli spotykać się, organizować warsztaty i szkolenia. Dom znajduje się na terenie, tuż przy Urzędzie Gminy. Remontem zajęli się Panowie z Klubu Seniora, Panie miały szansę doradzać. Środki finansowe pochodziły z Gminnego Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Gminie Kowala realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.

Otwarcie było spontaniczną akcją samych Seniorów, którzy jeszcze tego samego dnia – dopinali wszystko na ostatni guzik. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Klubu Seniora, członkowie, koordynator, Wójt gminy Kowala – Tadeusz Osiński, sekretarz gminy Alina Szczęśniak oraz pracownik Ośrodka Zdrowia Iwona Ruszkowska, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej. By tradycji stało się zadość – nastąpiło przecięcie wstęgi i od tego momentu – ,,domek” stał się miejscem spotkań i radości. Po części oficjalnej i przemowach – wszyscy zostali zaproszeni na pyszny poczęstunek. Seniorzy są niezwykle dumni, że wspólnie mogli brać udział w remoncie i przyczynić się do stworzenia takiego miejsca. Choć przed nimi jeszcze wiele pracy.

 

W sobotę 20 maja nastąpiło natomiast poświęcenie Świetlicy, przez Ks. Piotra Andrzeja Borciucha, które odbyło się bezpośrednio po Mszy Świętej w intencji Seniorów.

 

Szczególne podziękowania dla Panów z Klubu Seniora, którzy poświęcali swój czas podczas remontu: Zdzisławowi Szymczak, Krzysztofowi Farbiś, Józefowi Sieczkowskiemu, Marianowi Dygas, Henrykowi Mikulskiemu.