Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego – pierwsze szkolenie w ramach projektu

W dniach 23-24 października 2017r. uczestnicy projektu pod nazwą: „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” uczestniczyli w szkoleniu z wolontariatu. Szkolenie poprowadziła Pani Lidia Krzyżyk - Chrząstek ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Radomiu.

 

Warsztaty miały na celu zachęcenie do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, szczególnie działań na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych. Prowadząca wskazała uczestnikom możliwość włączenia się w szeregi różnych grup wolontarystycznych działających zarówno w Kowali, jak i w Radomiu.

Podczas szkolenia poruszono takie kwestie jak aspekty prawne wolontariatu, rozmawiano na temat motywacji do pracy wolontarystycznej, dzielono się spostrzeżeniami na temat tego, co daje wolontariat, przedstawiono jakie są prawa i obowiązki wolontariusza, rozmawiano o kodeksie etycznym. Ponadto szkoląca mówiła o przygotowaniu wolontariuszy do pracy, indywidualnym programie wolontarystycznym, karcie pracy wolontariusza, zawieraniu porozumień z wolontariuszem. Rozmawiano też o problemach związanych z angażowaniem wolontariuszy, poruszono kwestię wolontariusz - pracownik, a także nagradzania za zaangażowanie.

 

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.