Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Projekt „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego”

 Logo projekt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali od września 2017r. realizuje projekt pod nazwą: „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu w okresie od stycznia do kwietnia 2018r. uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci spotkań indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą w Punkcie Wspierania Rodziny.

W ramach Programu Aktywizacja i Integracja uczestnicy projektu z II grupy szkoleniowej w marcu 2018r. zostali przeszkoleni z zasad BHP i rozpoczęli prace społecznie użyteczne, a także wzięli udział w spotkaniach grupowych z psychologiem. W kwietniu w ramach PAI odbywają się spotkania grupowe z doradcą zawodowym oraz zaplanowano wsparcie finansowe dla wszystkich osób uczestniczących w projekcie. W maju 2018r. odbędzie się Przegląd Twórczości Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych „Cudowne Ogrody”. Każdy uczestnik projektu może liczyć na wsparcie pracownika socjalnego podczas realizacji indywidualnej ścieżki reintegracji.