Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Projekt „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali zaprasza mieszkańców na Przegląd Twórczości Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych „Cudowne Ogrody”, który odbędzie się w dniu 23.05.2018r. o godz. 11.00 na scenie „Muszla” w Kowali.

Swój udział w spotkaniu potwierdzili uczestnicy: Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach, Środowiskowego Dom Samopomocy w Radomiu, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Do celu”, Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy RSS i RON „Start” w Radomiu, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych „Leśniczówka” w Radomiu, Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.

Spotkanie realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z RPO WM na lata 2014 - 2020.