Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

V Przegląd Twórczości Patriotycznej Osób z Niepełnosprawnością „Cudowne Ogrody”

W dniu 23.05.2018r. w Kowali odbyła się kolejna edycja Przeglądu Twórczości Patriotycznej Osób z Niepełnosprawnością „Cudowne Ogrody”. Wydarzenie miało charakter szczególny z uwagi na obchodzone w 2018r. uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z powyższym uczestnicy przygotowali prezentacje odnoszące się do ww. wydarzenia. Przybyłych gości powitał zastępca Wójta Gminy Kowala Dariusz Bulski i przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Marczykowski. Uroczystość poprowadził Wojciech Szymański - profesjonalista, który co roku skrada serca naszych gości.

 

Swój talent na scenie zaprezentowali uczestnicy: Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach, Środowiskowego Dom Samopomocy w Radomiu, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym „Do celu”, Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy RSS i RON „Start” w Radomiu, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych „Leśniczówka” w Radomiu, Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.

Wszystkie grupy zostały nagrodzone statuetkami oraz dyplomami. W cieniu na artystów czekał słodki poczęstunek oraz grill. Na widowni nie zabrakło przedstawicieli Klubu Seniora, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali, przedszkolaków, dzieci ze świetlicy „Szansa” oraz uczestników projektu „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” .

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości wolontariuszom z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, uczestnikom projektu oraz Pani Mirosławie Kołodziejskiej za udostępnienie kwiatów do dekoracji sceny.

 

Uroczystość została zorganizowana w ramach Gminnego Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Starszych w Gminie Kowala na 2018r. oraz w ramach projektu pod nazwą: „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.