Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Oficjalne otwarcie placówki Senior+

W dniu 21 lutego 2019r. odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanego i wyposażonego ośrodka wsparcia dla seniorów z terenu gminy Kowala. Środki finansowe na ten cel pozyskano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”.

Przybyłych gości powitała Anna Zaleszczyk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, w ramach którego funkcjonować będzie Klub Senior+. Następnie uroczyście przecięto wstęgę, a ksiądz proboszcz Piotr Borciuch poświęcił budynek. Wójt Gminy Kowala - Dariusz Bulski przedstawił gościom powód spotkania oraz szczegóły dotyczące dofinansowania. Głos zabrała również Janina Łapczyńska, specjalista pracy socjalnej oraz koordynator funkcjonującej placówki. Przedstawiła zarys przyszłego działania Klubu, opisała szczegółowo Program oraz zaprezentowała zdjęcia z remontu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: zastępca przewodniczącego Rady Gminy Kowala – Jan Fryszkowski, Anna Lachowicz - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kończycach - Kolonii, Małgorzata Konieczna – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali, Joanna Kutkowska – zastępca dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, Justyna Fabisiak - dyrektor Publicznego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Kowali, ksiądz Józef Błasiński z Maliszowa, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, przedstawiciele i członkowie Klubu Seniora oraz osoby zaprzyjaźnione, związane z aktywizacją osób starszych z terenu gminy.

Podczas otwarcia goszczono uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali pod kierunkiem Anny Szymczyk, którzy zaprezentowali swoje umiejętności i uświetnili otwarcie - zgodnie z założeniami o współpracy międzypokoleniowej. Talent wokalny zaprezentował również zespół Stępocianki w składzie: Elżbieta Kiraga, Halina Skałbania, Krystyna Gębska, Maria Prokop, Lucyna Choroś przy akompaniamencie Henryka Gwiazdy, który zaśpiewał ludowe utwory ze swojego repertuaru. Natomiast Anna Dygas oraz Elżbieta Farbiś wygłosiły wiersze o seniorach „z przymrużeniem oka”. W imieniu klubowiczów głos zabrała Elżbieta Kiraga, dziękując wszystkim, którzy włożyli w realizację projektu mnóstwo pracy i wysiłku. Głos zabrała również Małgorzata Konieczna, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali oraz Joanna Kutkowska, która od początku jest zaprzyjaźniona z Klubem Seniora. Pani Dyrektor na ręce koordynatora Klubu złożyła podziękowanie za współpracę oraz wręczyła kalendarz, komplet książek, które zasilą biblioteczkę seniora. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich gości na słodki poczęstunek i domowy smalec.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2015r. realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”). Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Miejsca te są adresowane do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej. Tylko w 2018r. powstało aż 214 nowych placówek.

W 2018r. gmina uzyskała dofinansowanie do modułu I Programu, w ramach którego wykonano prace remontowo-wykończeniowe i wyposażono placówkę należącą do Urzędu Gminy, która docelowo ma służyć osobom starszym. Prace wykonano w okresie wrzesień – grudzień. Obejmowały one: prace zewnętrzne (remont elewacji), remont sali spotkań, sanitariatów, kuchni, wyodrębnienie szatni. Ponadto utworzono jedno pomieszczenie - salę klubową, świetlicę. Prace zgodne były z założeniami i wymaganiami Programu Senior+.

Koszt całkowity inwestycji w ramach modułu I wyniósł 172616,77 zł. Kwota dotacji w ramach programu Senior+ wynosiła 138093,61 zł, a środki własne: 34523,16 zł.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami Programu Senior+ (zasadami dofinansowania, powstania i funkcjonowania placówki) zapraszamy na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.