Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Dofinansowanie Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Gmina Kowala uzyskała dofinansowanie na realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 w wysokości 6 232,80 zł. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Strategicznym celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności  do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału no co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Program będzie realizowany w terminie od 1 marca 2019 do 31 grudnia 2019r