Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

WYSTARTOWAŁ NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH - ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. 

 

Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00. 

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2019, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i:

- jest obywatelem polskim lub posiada Kartę Polaka,

- uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu;

- zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym

- zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

- pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto;

 

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

1) pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR lub

2) jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub

3) jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub

4) ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów pomostowych na I rok, kryteriów i aplikowania znajdują się na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok.
Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

 

W roku akademickim 2019/20 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Partnerzy Programu:  Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.