Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Wyróżnienie za aktywną pracę

 

W dniu 14 listopada 2019r. w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pt.: „20 lat po reformie samorządowej – kondycja służb społecznych w województwie mazowieckim" połączona z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego, które jak co roku przypada 21 listopada. Podczas konferencji odbyła się także debata „ Stare i nowe wyzwania stojące przed służbami społecznymi w Polsce", w której udział wzięli Pani dr Joanna Staręga-Piasek, Pani Dyrektor Zuzanna Grabusińska, Pani prof. Barbara Szatur-Jaworska, Pan dr Michał Boni, Pan Jan Lityński, Pan Stefan Dunin-Wąsowicz, Pan prof. Nadzw. Dr hab. Mirosław Grewiński.

W konferencji wzięły udział przedstawicielki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali. Uczestnictwo w konferencji wiązało się z odebraniem indywidualnego wyróżnienia przez Panią Ewelinę Strycharską – specjalistę pracy socjalnej.

Pani Ewelina odebrała wyróżnienie za udzielanie wsparcia i niesienie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w latach 2018 -2019. Nagroda została przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Wyróżnienie przyznane zostało ze względu na podejmowanie przez naszą instytucję działań na rzecz wzmocnienia integracji lokalnej społeczności. Pani Ewelina inicjuje szereg starań i kroków na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Uczestniczy w nowatorskich projektach, których celem jest zapobieganie marginalizacji poprzez integrację oraz umożliwienie wszystkim mieszkańcom gminy pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym.

Otrzymane wyróżnienie jest efektem pracy całego naszego Zespołu. Składam w tym miejscu podziękowanie pracownikom oraz wszystkim, którzy współpracują z nami od wielu lat. Owocem dobrej pracy zespołowej jest coraz lepsza oferta usług na rzecz mieszkańców gminy, co jest priorytetem wszelkich działań ośrodka.