Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Konferencja „Spójrz inaczej”

W dniu 5.12.2019r. w Zajeździe Rybackim „Złoty Karpik” w Kosowie odbyła się konferencja pod nazwą: „Spójrz inaczej” skierowana do mieszkańców gminy Kowala, szczególnie osób z niepełnosprawnością, seniorów oraz przedstawicieli służb pracujących na rzecz rodzin. Honorowy patronat nad konferencją objął Wójt Gminy Kowala.

Przybyłych gości przywitał prowadzący Pan Wojciech Szymański, następnie głos zabrał Wójt Dariusz Bulski.

Po oficjalnej części pierwszym wystąpieniem dr. Marcin Bednarczyk – doktor nauk społecznych, specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej, seksuolog, specjalista opiniowania sądowo-psychologicznego, biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Radomiu przybliżył gościom tematykę związaną z przemocą seksualną wobec dzieci sprawnych i z niepełnosprawnością.

Kolejna prelekcja wygłoszona przez dr. Andrzeja Gołębiowskiego – doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oddział w Radomiu, rektora kilkudziesięciu artykułów naukowych, krajowych i międzynarodowych nawiązywała do aktywizacji osób starszych. Doktor Andrzej Gołębiowski podkreślał w szczególny sposób, że niezwykle ważne jest, aby osoby w wieku emerytalnym miały pozytywne nastawienie do otaczającego świata, co pomoże im z radością funkcjonować na rzecz swojej rodziny, ale także całej społeczności lokalnej. Doskonałym przykładem tego jest funkcjonowanie Klubu Seniora +, gdzie seniorzy mogą zająć się realizacją i rozwojem swojego potencjału.

Prelekcja „Niepełnosprawność bez ograniczeń” dotycząca doświadczeń życia codziennego osoby z niepełnosprawnością została wygłoszona przez Panią Emilię Nobis, która od wielu lat boryka się z miastenią. Siłę do walki daje jej przede wszystkim wiara oraz radość z towarzystwa drugiemu człowiekowi poprzez rozmowę. Pani Emilia nie ukrywa, że niepełnosprawność zmieniła jej spojrzenie na życie. Dopiero teraz potrafi doceniać każdy dzień. Historia naszej bohaterki skłoniła uczestników konferencji do refleksji nad swoim życiem.

Wśród zaproszonych gości znalazł się Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu działający przy Stowarzyszeniu „Razem” z Panią Sylwia Mortką – Wicekierownikiem na czele, którzy zapewnili oprawę artystyczną w postaci występu tanecznego. Na warsztaty do ŚDS uczęszczają również mieszkańcy Gminy Kowala i aktywnie uczestniczą w zajęciach aktywizacyjnych.

Na zakończenie konferencji Seniorzy z Klubu Seniora pokazali swoje umiejętności taneczne, które nabywają podczas zajęć prowadzonych w Klubie. Wszyscy prelegenci i artyści zostali nagrodzeni oklaskami.

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i organizację konferencji.

Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu pod nazwą: „Skuteczna integracja i aktywizacja” w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z RPO WM na lata 2014 – 2020, Programu Senior + realizowanego przez Gminę Kowala i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021.

logo długie kolorowe EFS