Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Warsztaty dotyczące zagadnień związanych z przemocą w rodzinie

 

W okresie od października do grudnia 2019r. w szkołach podstawowych z terenu gminy Kowala odbyły się zajęcia dla uczniów dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz spotkania z rodzicami. Poprowadziła je Pani Magdalena Gomuła, psycholog pracująca w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radomiu, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, a także z dziećmi i młodzieżą.

 

Spotkania z uczniami prowadząca zaczęła od zawarcia z nimi kontraktu, ustalono zasady panujące podczas zajęć. Następnie rozmawiała z nimi na temat przemocy w rodzinie: czym jest, jakie są jej rodzaje, jaką rolę odgrywają świadkowie przemocy oraz w jaki sposób jest karana. Prowadząca poinformowała dzieci, do kogo mogą zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji, jak można pomóc innej osobie dotkniętej przemocą, a także podała numerów  telefonów zaufania i adresy stron www. 

 

Podczas spotkań z rodzicami przybliżono im kwestię skutków zjawiska przemocy w rodzinie, w tym zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży, ukazano związki między doznawaną przemocą a tymi zachowaniami. Prowadząca udzieliła rodzicom porad dotyczących sposobów zapobiegania zachowaniom autoagresywnym oraz podkreśliła dużą rolę rodzica w tym procesie.

W trakcie spotkań rozdawano ulotki zakupione w ramach kampanii "Reaguj na przemoc!".

Działanie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021.